Tuesday, 6 November 2012

ေပတဥဒၵိႆဒါန (မကၽြတ္မလြတ္ေသးသူ  ၿပိတၱာတုိ႔အား ရည္မွန္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ဒါန ) အလွဴအတန္းအား
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ႏွင့္ အဖိတ္ေန႔မ်ားတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ကုသုိလ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။
ေပတဥဒၵိႆဒါန ဟူသည္မွာ  သံသရာတစ္ေကြ႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ဇနီးခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ စသည္ျဖင့္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေတာ္စပ္ခဲ့သူမ်ားအပါအ၀င္ မကၽြတ္မလြတ္ေသးသူအားလံုးတုိ႔အား ရည္ရြယ္၍ လွဴဒါန္းျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။
မကၽြတ္မလြတ္ေသးသူ  ၿပိတၱာတုိ႔အား ရည္မွန္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ  ေပတဥဒၵိႆ ဒါနသည္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကပင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။
မကၽြတ္မလြတ္ေသးသူ ေပတ(ၿပိတၱာ)မ်ားအား အရွင္မဟာသာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ စသည့္
လက္၀ဲရံ၊ လက္်ာရံ မေထရ္ျမတ္မ်ားပင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ဘူးပါသည္။
အခါတစ္ပါးတြင္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ နန္းေတာ္တြင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေျခာက္လွန္႔မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္
မင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ထံ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း....၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က `` လြန္ခဲ့ေသာ (၉၂)ကမၻာေျမာက္  ဖုႆဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္  သင္မင္းႀကီးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးသူမ်ားသည္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရည္စူးလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အလွဴပစၥည္း အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့ျခင္းတည္းဟူေသာ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ငရဲသုိ႔က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း...၊
ငရဲမွ လြတ္ေသာ္  ၿပိတၱာျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း....။  မင္းႀကီး၏အလွဴတြင္ ၄င္းတုိ႔အား သီးသန္႔ အမွ်အတန္းေပးေ၀ျခင္းမရွိသျဖင့္ ကၽြတ္လြတ္ခြင့္မရေၾကာင္း...၊
ထုိၿပိတၱာတုိ႔အား သင္မင္းႀကီးအမွ်ေ၀မွသာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း.... သင္မင္းႀကီး ကုသုိလ္ျပဳၿပီး အမွ်ေ၀ေပးပါ´´ ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း.... 
ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးသည္ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမျဖင့္ အလွဴအတန္းျပဳ အမွ်ေ၀သျဖင့္ (၉၂)ကမၻာက ေဆြမ်ဳိးေတာစပ္သူ ၿပိတၱာမ်ား ကၽြတ္လြတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း...
နာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။


ယခုေခတ္အခါတြင္လည္း ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာမ်ားကုိသာမဟုတ္ ၿပိတၱာမ်ားအားလုံးကုိ ရည္႐ြယ္၍
တိပိဋက မင္းကြန္းဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ႀကံေတာသုသာန္တြင္ မကၽြတ္မလြတ္ဘဲ ရွိၾကကုန္ေသာ ေပတ(ၿပိတၱာ)မ်ားအတြက္
ေပတဥဒၵိႆဒါန (အကၽြတ္အလြတ္ပြဲ)ကုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အထိ ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္းကုိလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

ေပတ(ၿပိတၱာ)ဆုိသည္မွာ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဟူေသာ အပါယ္ေလးဘုံ၌ ပါဝင္သည္။
လူတုိ႔ ေျပာေနၾကေသာ သရဲ၊ တေစၧ၊ မွင္စာ၊ သဘက္၊ ဖုတ္၊ က်တ္၊ ဥစၥာေစာင့္၊ ႐ုကၡစုိး၊ စုန္း၊ ဘီလူး စသည္တုိ႔မွာ အားလုံး ေပတေခၚ ၿပိတၱာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ၿပိတၱာတုိ႔၏ဘုံသည္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္တုိ႔အထက္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ ရွိ၏။ ယင္းတုိ႔ေနရာဘုံမွာ
ေတာ၊ ေတာင္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ သုသာန္၊ သစ္ပင္၊ လုိဏ္ေခါင္း၊ ေက်ာင္းပ်က္ အိမ္အုိ၊ ဥယ်ာဥ္ စသည္တုိ႔၌ ေနထုိင္ၾကသည္။
လူတုိ႔သည္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ၾကရျခင္းအေၾကာင္းမွာ လူ႔ဘဝ လူ႔ ေလာက၌ အၾကင္သူတုိ႔ သည္ -
ဥစၥာစြဲ၊ သားမယားစြဲတုိ႔ျဖင့္ ေသလြန္သူမ်ား။
ျငဴစူျခင္း၊ ဝန္တုိ မစၧရိယႏွင့္ ေသလြန္သူမ်ာ။၊
မိမိကုိယ္တုိင္ ေပးကမ္းလႉဒါန္းျခင္း မရွိသူမ်ား
သူတစ္ပါးတုိ႔ ေပးကမ္းလႉဒါန္းသည္ကုိ တားျမစ္အႏၲရာယ္ျပဳသူမ်ား။
ထုိသူတုိ႔သည္ ၿပိတၱာဘုံ၌ ျဖစ္ၾကရေလသည္။
ၿပိတၱာဘုံသုိ႔ က်ေရာက္သြားသူတုိ႔မွ အၿမဲမျပတ္ အစာေရစာငတ္ျပတ္၍ ေနေနၾက ရသည္။ သူတုိ႔၏ အကုသုိလ္ ဂ႐ုံကံ၊ လဟုကံကုိ လုိက္၍
အႏွစ္တစ္ရာ၊ အႏွစ္တစ္ ေထာင္၊ အႏွစ္တစ္ေသာင္း၊ အႏွစ္တစ္သိန္းတုိ႔ ကာလပတ္လုံးလည္းေကာင္း၊
ဘုရားတစ္ ဆူႏွင့္ တစ္ဆူၾကား၊ ဘုရားတစ္ဆူ၊ ႏွစ္ဆူ၊ သုံးဆူၾကား၊ ေလးဆူၾကား စသည္ျဖင့္ အကုသိုလ္ကံ၏ အေလးအေပါ့ေပၚတြင္ ဝဋ္ခံၾကရသည္။
ၿပိတၱာဘုံတုိ႔သည္ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ မ်ားစြာ ရွိကုန္ၾကသည္။
ေလ့လာရန္- HAZY LIFE   ဘေလာ့...
ေပတ(ၿပိတၱာ)မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိသင့္ သိထုိက္သည္မ်ားအား အေသးစိတ္ သိလုိပါက  ေအာက္ပါ E Book ေလးမွာ ေလ့လာႏုိင္ၾကပါတယ္....။
တကယ္ေတာ့ ေပတ(ၿပိတၱာ)မ်ားသည္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာ မေကာင္းဆုိးရြားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ......။
ျပဳခဲ့သမွ် အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၀ဋ္ရွိသမွ် ျပန္လည္ေပးဆပ္၍ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာ ဒုကၡမ်ားကုိ ခံစားေနၾကရသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ထုိသူတုိ႔သည္ သံသရာတစ္ေကြ႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ဇနီးခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတာ္စပ္ခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားတြင္ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္တုိ႔၏ စီမံမွဳမ်ားအား ေလ့လာနာၾကား၍ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ပင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလုိ
သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မျပတ္မလပ္ ေဟာေၾကား ဆံုးမေတာ္မူလွ်က္ ရွိပါသည္....။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပီပီ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိး (ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ) ဟူေသာ စစ္မွန္သည့္ ဗုဒၶ အယူအဆမွတစ္ပါး
အျခားေသာ အေတြးအေခၚမ်ားမွ ကင္းရွင္းႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ အကုသိုလ္တရား၏ ေစစားရာတြင္ နစ္ျမဳပ္ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ
ေပတ(ခ) ၿပိတၱာမ်ားအားလည္း ျပဳျပဳသမွ် ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ အစုစုတုိ႔ျဖင့္ အမွ်အတန္း ေပးေ၀ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းခင္ဗ်ာ....
(ကြန္ဆူးမား)(၆-၁၁-၂၀၁၂)

No comments:

Post a Comment