Sunday, 2 December 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အဖိုးတန္ေသာစကားတစ္ခြန္း


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သူ႔စာသား၊
သူ႔စကား အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ေလးစားအားက်အတုယူဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားကို
ေတြ႔ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ၏သားသမီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ တကယ့္
ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းပီသစြာ လမ္းညႊန္မႈေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာစိတ္၊
သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီးသိကၡာရွိၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္
ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵကို သူ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔
ႏူိင္သည္။ သူ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါမက အားလံုးေသာ
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ပါ အဖိုးတန္အက်ိဳးရွိလွသည္။စာေရးဆရာ မွဴးသမိန္ေရးထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူတို႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပညာသင္ေနစဥ္
အတြင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္စာလွမ္းေရးၿပီး အားေပးစကားေျပာရာတြင္လာမွ စကားလံုးဟုပါ ရွိသည္ကို က်ေနာ္သတိထားမိ
လိုက္သည္။ ကာယကံရွင္တပ္မေတာ္သားႀကီးမ်ားမွာ အားတတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ပင္ေသ
ေသ ေပးဆပ္မည္ဟု စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖစ္ေပၚသြားမည္ဟု က်ေနာ္ တထစ္က်ယံုၾကည္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားလံုး
တိုင္းသည္ ႐ိုးသားမႈရွိသည္။ ေမတၱာပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားတိုင္းတြင္ ဆႏၵအမွန္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စိတ္သည္
ျပည္သူအတြက္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အသက္ႏွင့္ေသြးသည္ တိုင္း ျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ေပးဆပ္ဖို႔အသင့္ရွိ သည္
ကို သူ၏စကားႏွင့္မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၆ ခုနီးပါး
ၾကာေသာ္လည္း အၿမဲမွန္ကန္ထိေရာက္အသံုး၀င္ခဲ့သည္။ အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းတိုင္းသည္
တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တကယ္ေပးဆပ္ေနေသာ သူမ်ား အဖို႔လိုတရဓါတ္လံုးရသလိုပင္ျဖစ္သည္။ နည္မ်ား၏
စိတ္ဓါတ္ႏွင့္လုပ္ရပ္ကား အံ့ၾသေလးစား ၾကည္ညိဳစရာပင္ျဖစ္သည္။က်ေနာ့္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္အသိတရားကို ႏွိဳးဆြေပးလိုက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းတစ္ခြန္းမွာ- လက္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ေဆာင္ၿပီး
သတၱိႏွင့္သစၥာရွိလွ်င္ ေမာင္တို႔ေျခခ်ရာအရပ္မ်ားသည္ ေအာင္ေျမခ်ည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္ ဟု ဆိုတာဘဲျဖစ္ပါသည္။
ဒီစကားလံုးကို ေတြ႔ျမင္ရၿပီး က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ခံစားလိုက္ရပါသည္။ ဒါ့အျပင္ က်ေနာ့္အာ႐ံုထဲကမွန္းၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္က
လူထုေလးစားခ်စ္ခင္ အားကိုးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တကယ္ေပးဆပ္ဖို႔ တိုက္ပြဲ
၀င္ရဲေသာ တပ္မေတာ္သားႀကီးမ်ားကိုပါ ျမင္မိပါေတာ့ သည္။ ေၾသာ္ ဒို႔ႏိုင္ငံဟာအရေတာ္ေလစြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုလူမ်ိဳးကို
ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ဆုလာဘ္ေကာင္းႀကီးဘဲလို႔ လည္း ဂုဏ္ယူမိပါေတာ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားလံုးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း တစ္ခုခ်င္းစီဆန္႔ထုတ္ ေတြးေတာဆင္ျခင္မိပါေတာ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကသတၱိႏွင့္သစၥာကို အေလးထားေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္မ်ား
အတြက္ အတိုဆံုးႏွင့္အထိေရာက္ဆံုး စကားလံုးမ်ားကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္
သံုးႏိုင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဥာဏ္ပညာႀကီးမားပံုႏွင့္ အသိပညာကား အတုယူဖြယ္၊ အားက်ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ေနာက ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေလးထားေျပာေသာ စကားလံုးမွာသစၥာပင္ျဖစ္သည္ကို ျမန္မာလို ေျဖာင့္မွန္ျခင္း မွန္ကန္ျခင္း
ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ျခင္းသည္ ေျဖာင့္မွန္ျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ က သူ၏ဗုဒၶ၀င္အေမး အေျဖ၌ လိမ္၍ေျပာျခင္း၊ ေျပာသည့္အတိုင္း မလုပ္ျခင္း
ကား လူအမ်ားကို အထင္မွားေအာင္ လွည့္စားျခင္းမည္၏ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္
သည္ ပါရမီမရင့္ေသးမီက တိပါတစေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးကို ျပဳတန္သေလာက္ျပဳ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မုသားကိုကား
သူတပါးအက်ိဳးပ်က္ေအာင္ သစၥာဖ်က္၍မည္သည့္အခါမွ် မဆိုခဲ့ေပဟူ၍လည္း ဗုဒၶ၀င္အေမးအေျဖ၌ပင္ ေဖာ္ျပထား၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အတန္းေက်ာင္းမ်ား
၌လည္း အဆက္မျပတ္ပညာရွာမွီးခဲ့သူျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ စိတ္၏သေဘာကို ဓမၼနည္းျဖင့္လည္း ေကာင္းေကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္သူျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိရန္မလိုေပ။သစၥာကို အေျပာႏွင့္အလုပ္ေရွ႕ေနာက္ညီျခင္း ( သို႔ ) တစ္ေျဖာင့္တည္းက်ျခင္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။ အမွန္မွာ စိတ္မွစ၍
ျဖစ္ၿပီး ေနာက္မွသာလွ်င္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ကာယကံမႈ၊ ၀စီကံမႈ တို႔သည္ သင့္ေလွ်ာ္သလိုျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္မွာ
ျဖစ္ျခင္း၊ ႏွဳတ္မွာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္မွာျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ဖို႔လို၏။ တစ္ေျဖာင့္ တည္းက်ဖို႔လို၏။ထိုကဲ့သို႔ ေရွ႕႔ေနာက္ညီညြတ္ျခင္းကိုပင္ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သစၥာရွိျခင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း
ဟူ၍ လည္းေကာင္းဆိုရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သစၥာမဲ့ျခင္း ( သို႔ ) မ႐ုိးသားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူ၊
သိကၡာရွိသူ၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္တန္ဖိုးထားသူမ်ားဟာ သစၥာရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကို အေျပာႏွင့္အလုပ္
ညီသူ ယထာ၀ါဒီ တထာကာရီဟူ၍ ဖြဲ႔ခ်ီးေတာ္မူၾကသည္။ေလာကတြင္ စကားသည္ တကယ္တမ္းသာ သစၥာႏွင့္ယွဥ္ပါက တကယ္တမ္းပင္စြမ္းအား ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္
လူအမ်ားမွာ ရာထူး၊ စည္းစိမ္ႏွင့္ အျခားေၾကာက္ရြံ႔မ်ားေၾကာင့္ လိမ္လည္ေနၾကသည္။ သစၥာပါရမီဟူသည္ကား
ပုဂၢိဳလ္ကိုငဲ့၍ ဆိုရေသာစကားမဟုတ္၊ ဓမၼကိုငဲ့၍ဆိုရေသာ စကားသာျဖစ္၏ဟု ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္က သူ၏
ဗုဒၶ(သို႔) ေလာကသားတို႔၏ အႏွိဳင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

eastwindburma မွ ကူးယူမွ်ေဝသည္။

No comments:

Post a Comment